avatar

๐‹๐€๐„๐“๐ˆ๐“๐ˆ๐€ ๐„๐’๐“ ๐•๐„๐‘๐ˆ๐“๐€๐’ profile

@laetitiaestveritas

โž–โž– ๐€๐ญ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ก๐ž๐ซ๐ž/๐„๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ/๐‹๐จ๐ง๐ ๐ข๐ง๐  โž–โž– ๐…๐จ๐ฎ๐ง๐๐ž๐ซ: @the_mirror_of_our_souls โž–โž– ๐€๐ฅ๐ฅ ๐ฉ๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ฆ๐ข๐ง๐ž.ยฉ

Something like this


๐‹๐€๐„๐“๐ˆ๐“๐ˆ๐€ ๐„๐’๐“ ๐•๐„๐‘๐ˆ๐“๐€๐’ @laetitiaestveritas 's stories: